Dostların defteri

 

Belki beraber yelken yapmış, sohbetler etmişizdir. Belki bir yerlerde karşılaşmışızdır, bir şeyler içmişizdir. İçinde de etmeye fırsatını bulamadığın iki çift laf kalmıştır belki. Bu sayfa o lafları edebilesin diye var.

“Dostların defteri” hakkında 1 yorum

 1. “Evet, sayın profesör, deniz bütün gereksinimlerimi karşılıyor. Bazen ağlarımı atar, ağırlıktan kopacak halde gemiye alırım. Bazen insanoğlunun giremeyeceği sanılan ortama dalar, denizaltı ormanımda avlanırım. Yaşlı çoban Neptün’ünkilere benzeyen sürülerim, okyanusun sonsuz çayırlarında kaygısızca otlar. Denizlerin altında, işletmeciliğini benim yaptığım, tohumlamasını ise her şeyin Yaratıcısı’nın üstlendiği geniş bir mülke sahibim.”
  Yukarıdaki cümleler Nautilus’un ünlü kaptanı Nemo’ya aittir. Nemo, denizde – çoğunlukla da denizaltında – yaşamayı seçmiştir, yani “sınırsız özgürlüğü”… Bir başka roman kahramanı olan Kaptan Ahab da denizi mesken tutmuştur; fakat onun için deniz, daha çok, can düşmanı olan Moby Dick’i bulabileceği bir araçtır. Bu nedenle dolanır yedi denizi…
  “Theogonia”nın yazarı Hesiedos pek sevmez denizi, tehlikeli bulur… Nemo ve Ahab’ın tersine, uzun süre denizde kalmaktan hazzetmez. Ama enginlerine hiç açılmasa da nimetlerinin farkındadır denizin. Bu yüzden “yaz ortasındaki gün döneminden sonraki elli gece ve günü”, hani o, gemilerin paralanmadığı, denizin tayfaları yutmadığı dönemi “denize açılma mevsimi” olarak ilan eder… Kimisi için bir korku, kimisi için bir tutkudur deniz… Ünlü İspanyol şair Rafael Alberti, sürgün günlerinde kaleme aldığı bir şiirinde feryat eder:
  Deniz. Deniz.
  Yalnız deniz.
  Neden getirdin beni, baba,
  sen bu şehire?
  Neden kopardın, baba,
  beni denizden?
  Düşlerimde köpükler
  yüreğimi kancalar
  demir alırcasına.
  Neden sürükledin, baba,
  beni buraya?
  Biz İzmirliler denizle iç içe yaşıyoruz… Ama Nemo gibi mi, Hesiedos gibi mi?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

The maximum upload file size: 64 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.